Проф. Живко Желев: Питагор дава датата 02.02.2020 за важен избор

0
180

„Според Питагор, изучаването на геометрията, музиката и астрономията са съществено условие за разбирането на Бога, човека или природата и всеки трябва да овладее тези три науки. Питагор приема числото за основа на нещата, като изучавайки числата, той и неговите ученици изследват числовите отношения и ги намират във всички области на човешката дейност. С числа и пропорции те описват душата на човека и се стремят да управляват процеса на прераждането на душите към някакво висше Божествено състояние…

Питагор казва: „Пространството, което се съдържа в квадратите, построени на катетите на правоъгълния триъгълник, е равно на пространството, което се съдържа в квадрата, построен на хипотенузата.“

Що е хипотенузата? – Всеки радиус на кръга. Тя е жива, активна линия.
Що са катетите? – Единият катет е човешкият ум, а другият – човешкото сърце.

Резултатите на катетите, във време и пространство, са равни на енергията, която ги е произвела. Питагор, на времето си, е мислил върху различни идеи, докато най-после е съставил тази теорема:

„Пространството, затворено в квадрата, построен на хипотенузата, е равно на пространството, затворено от двата квадрата, построени на катетите”, казва Учителя Петър Дънов.
 

Проф. Инж. Живко Желев, първият българин, носител на Азиатската Нобелова награда за мир, получена за приноса му в направление „Иновации“ казва, че:

Симетричната дата  02.02.2020, според Питагор, има магическа сила.

„Около този ДЕН, всеки трябва да избере двата Пътя, по който да продължи да се развива: в материалното си, и в духовното си израстване. Ако в първия път прилага Законът за Опуленса (Десятъка) то многократно ще се увеличи богатсвото му. Ако във втория път прилага духовното учение на дедите си и взетото най-добро от другите учения по света ,то той ще бъде между Избраниците.


Проф. Желев обяснява, че Учителят Петър Дънов до разяснява триадното определение на Питагор – единият катет това е Чувствата пораждани от Любовта, а другият катет е Мислите водени от Мъдростта и ума. „В една от фундаменталните се беседи на 19 август, 1919 г. Учителят  учи как да вземем любовта и мъдростта, свивайки юмруците си всеки ден. В дясната ръка да е мъдростта, а в лявата – любовта. Тоест да се учим да изпълняваме волята на Бога и да единим тези две влияния – тоест, хипотенузата да съедини влиянията, които идват от лявата и от дясната ръка.

Според Учителя, ако правим цяла година, всяка сутрин това – да свиваме дясната си ръка в юмрук и да казваме – мъдрост, а лявата да е нагоре и да казваме любов и ако се молим да изпълняваме волята на Бога, ние ще бъдем щастливи. Ако това се прави от няколко души или от група, или всички последователи на Учителя, България ще бъде свободна и водеща, ще изпълни мисията си”, казва проф. Желев.
По думите на професора, важно е да правим това упражнение призори, да посрещнем с него изгрева на слънцето, както са го правили и всички от питагоровата школа.

„Добре е до 02.02.2020 г. всеки да определи къде да вложи своите материални средства, да дарява за ближните и за добри дела. Тогава той ще бъде възнаграден многократно и материалните му вложения ще се увеличат. В другата част – духовната е важно къде да насочим своите търсения, своето обучение в духовното израстване, така че то да се развива като една птичка с равномерно развити крила“.

Портал 12

Коментари от Фейсбук

Само заедно можем да се справим с COVID-19. Всеки един от нас е отговорен за тази борба.

Нека бъдем дисциплинирани.

Да спазваме препоръките на експертите.

Грижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

Екип на Медийна група Вис виталис

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук